Planbord De Klokwijzer

Heb jij ook het gevoel…

“dat de stress hoogtij viert als je kind op het laatste moment nog een overhoring blijkt te hebben, de fietssleutel kwijt is, de gymtas vergeten en daardoor tot overmaat van ramp ook nog eens te laat op school komt?”

“dat jij vervolgens de rimpels glad moet strijken, terwijl je zelf in tijdnoot komt?”

“dat je je kind wel ‘honderd’ keer iets moet vragen en dat hij of zij ‘ja’ zegt en ‘nee’ doet?”

“dat je daardoor niet alleen voor jezelf, maar voor je hele gezin moet nadenken?”

“dat de dag nog moet beginnen en jij al toe bent aan je derde kop koffie?”

En dat terwijl je toch heus een familiekalender hebt en je kinderen toch écht wel weten dat ze…
Kortom, frustratie, stress en moeheid alom!

De Klokwijzer is de oplossing

De methode De Klokwijzer gooit alle bestaande planborden overboord en voorziet in een behoefte van structuur, overzicht en rust in het dagelijks dagritme en wel het hele klokje rond! Geen rondslingerende kaartjes en magneetjes meer, maar een methode die het werk al voor je heeft gedaan!
De methode is vernieuwend, beproefd, motiverend en succesvol. Eenmaal in uitvoering gebracht, is je kind meer zelfredzaam, zelfstandiger en verantwoordelijker in gedrag en uitvoering. Er komt rust in je gezin en je doet (weer) meer in minder tijd.

Wat is het?

De Klokwijzer is een erkende en geregistreerde methode voor het dagelijks Dagritme, de Planning & Structuur en de Routines voor je kind het hele klokje rond. De dagelijkse handelingen zijn uitgevoerd in een hoofd- en drie subcategorieën. Bovendien hoort bij elke handeling een regel, die op rijm is gemaakt (rijm wordt beter onthouden door de hersenen) en die ervoor zorgt dat handelingen en routines beter beklijven en geïntegreerd raken. Op De Klokwijzer zit een ondoorzichtige draaischijf met inkeping, zodat alleen de actuele handeling van dat moment in beeld is. Dat geeft rust en biedt je kind tevens de gelegenheid om lekker te tekenen en te schrijven op de schijf. Dat is iets wat Beelddenkers graag doen, het ontspant ze en De Klokwijzer biedt daar alle ruimte voor; lekker je gang gaan zonder dat het de werking van het product in de weg staat. Uiteraard is ook dit eenvoudig te verwijderen schoon te maken.

Voor wie is het?

De Klokwijzer is bedoeld voor kinderen in de basisschool leeftijd; dus voor kinderen van 4 – 12/13 jaar in het algemeen en voor kinderen die druk, ongeorganiseerd en chaotisch zijn, zoals bijvoorbeeld kinderen met ADHD en Autisme, maar zeker ook het Beelddenkende kind in het bijzonder. Voor deze kinderen sla je de spijker op z’n kop met de methode. Planborden, gezinsagenda’s, familiekalenders, geven weliswaar een overzicht van op stapel staande activiteiten, maar leren je kind niet zelf te plannen en het in te bouwen in de dagelijkse activiteiten. Op De Klokwijzer staan de activiteiten van de dag uitgesplitst in drie sub-activiteiten als leidraad en geheugensteuntje, omdat deze kinderen vaak vergeetachtig zijn, of drie dingen tegelijk doen. In plaats van drie keer te moeten herhalen voor je kind wat hij/zij nou ook al weer moest doen, kun je nu gewoon naar de Klokwijzer verwijzen. Het kind leert hiermee dat jij niet zijn wandelend geheugen bent en dat het zelf verantwoording moet (en nu ook kán) nemen voor zijn handelen. Dit vergroot de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid en daarmee ook het zelfvertrouwen. Andere kinderen uit het gezin kunnen natuurlijk ook mee doen!

Waar gebruik je het?

De Klokwijzer is gemaakt als bureau-onderlegger of als placemat, zodat het op een soepele en prettige manier meerdere malen per dag automatisch onder de aandacht van het kind wordt gebracht. Wil je De Klokwijzer liever ophangen? Dat kan natuurlijk ook. De Klokwijzer is gemaakt van duurzaam materiaal. Het kan beschreven worden met een whiteboard marker en eenvoudig weer verwijderd worden met een daarvoor bestemd sponsje (beiden zitten bij de prijs inbegrepen). Verder is het gemakkelijk schoon te houden met een vochtig doekje.

Wanneer gebruik je het?

Op De Klokwijzer staan 12 handelingen die plaatsvinden tussen opstaan en weer naar bed gaan. De handelingen zijn niet gerelateerd aan bepaalde tijden (want die zijn voor iedereen weer anders), maar aan logische momenten, zoals ‘Opstaan’, Ontbijt, ‘School’, ‘Huiswerk’, ‘Vrije Tijd’, enz.
Op deze manier begeleidt De Klokwijzer je kind door de hele dag heen. Misschien denk je “maar dat gebeurt nu toch ook al?”, en dat is ook zo, maar met dien verstande dat je kind nu in de meeste gevallen op jou leunt als geheugensteun en dat werkt behoorlijk uitputtend. Je denkt namelijk niet alleen voor jezelf na, maar tevens voor je hele gezin. Beeld je maar eens in hoe lekker het zal zijn als iedereen z’n eigen verantwoordelijkheid neemt. Wat een rust!

Hoe werkt het?

Hoewel je tegenwoordig vaak hoort: ‘Think out of the box’, vinden Beelddenkers het daarentegen juist fijn om in hokjes te denken. (Denk maar aan de indeling in het hoofd bij Ik Leer Anders). Hokjesdenken geeft zekerheid, rust, structuur en overzicht, zeker als het -net als bij De Klokwijzer- in beeld is gebracht. Alle situaties gedurende 24 uur komen aan de orde, uitgesplitst in drie basishandelingen met een daarbij behorende regel op rijm. Afspraken voor de hele week, zoals sport, tandarts of een spreekbeurt kunnen links worden neergezet. Kies je voor de Pro of de Ultimate versie, dan zijn alle handelingen nog verder in structuur gebracht in een bijbehorend pictomapje. De picto’s zijn naar eigen idee in te voegen of weg te laten. Deze structuur is aangebracht op drie gebieden, te weten :

 1. Structuur in Tijd (Hoe laat moet iets gebeuren en hoelang mag ik erover doen?)
 2. Structuur in Ruimte (In welke ruimte moet ik mij bevinden om de juiste handeling te doen?)
 3. Structuur in Activiteiten (Wat moet ik allemaal doen om de dingen voor elkaar te krijgen?) deze activiteiten zijn allemaal ondersteund door bijbehorende picto’s.

In schema gebracht ziet dit er als volgt uit:

Is alles goed gegaan, dan volgt een beloning. Bij de Pro en Ultimate versie is een beloningssysteem met Scorekaart, Doelenkaart en Fiches inbegrepen. Je kind kan op deze manier ‘sparen’ voor iets wat hem/haar stimuleert, zoals extra lang opblijven, een klein kadootje, of dat ene gave pretpark bijvoorbeeld. Dit toewerken naar een bepaald doel werkt zeer motiverend en draagt tevens bij aan het versterken van de onderlinge band, in plaats van het tegenover elkaar staan als de ‘vragende en de uitvoerende partij’.

De Ultimate versie is gelijk aan de Pro-versie, maar hiertoe behoort nog een spelelement. Dit toegevoegde spel lijkt voor wat betreft de spelregels op het spel Part & Co, maar speelt volledig in op het op een speelse manier eigen maken van handelingen en bijbehorende rijmregels.

De Klokwijzer is zonder twijfel de meest volledige en meest uitgebreide methode die er is!

Waarom zou je De Klokwijzer kopen?

 • De Klokwijzer gaat verder dan het bestaande planbord. Een planbord geeft alleen aan wát je moet doen, De Klokwijzer geeft ook nog eens aan hoé je dat moet doen (Versie Pro en Ultimate);
 • Beelddenkers in het algemeen en kinderen met ADHD of ASS in het bijzonder houden van hokjesdenken. De Klokwijzer heeft de dag van opstaan tot naar bed gaan in deze ‘hokjes’ ondergebracht;
 • Geen rondslingerende kaartjes die kwijtraken en volgordes die niet kloppen. Met De Klokwijzer weet een kind precies waar het aan toe is;
 • De Klokwijzer heeft het volledige dagritme visueel gemaakt, wat een pré is voor het Beelddenkende kind;
 • De vorm van de 12 situaties zijn weergegeven in een Mindmap. Dat is niet toevallig. Het kleurgebruik is fris, om het onderscheid tussen de situaties zo duidelijk mogelijk te maken en volgen elkaar in kleur op om het doorlopend dagritme aan te geven. De vorm van de mindmap zelf lijkt op de vorm van onze zenuwcellen. Onderzocht is dat deze weergave door de hersenen het best herkend en onthouden wordt;
 • Je kind traint met De Klokwijzer een tal van Executieve Functies , waaronder Planning & Structuur, het switchen van taken, werkgeheugen en volgehouden aandacht. Deze Executieve Functies zijn voor het Beelddenkende kind moeilijk en zullen zonder hulp niet goed tot ontwikkeling komen;
 • Kies je voor de Pro- , of de Ultimate versie, dan traint je kind nog veel meer Executieve Functies, zoals tijdsbesef en doelgericht gedrag;
 • Je kind leert eigen verantwoording te nemen;
 • Het versterkt de zelfredzaamheid en zelfstandigheid;
 • Het vergroot het zelfvertrouwen.

De Klokwijzer traint ook de Executieve Functies!

Wat mist je kind als je het niet doet?

Voor het Beelddenkende kind is planning & structuur verschrikkelijk moeilijk. Niet voor niets zijn het vaak chaotische kinderen. Indien dit niet wordt getraind, net als de andere Executieve Functies, blijft je kind problemen houden met:

 • op tijd op een afspraak komen;
 • het beheren van een agenda;
 • tijdsbesef, bijvoorbeeld inzicht in hoeveel tijd het kost om een proefwerk te leren;
 • discipline;
 • volhouden en tot een goed einde brengen van een taak;
 • druk en chaotisch gedrag;
 • het switchen van taken, enz.

Beelddenken gaat niet over, maar is wel een heel eind in goede banen te leiden met skills voor het leven! De Klokwijzer draagt daar voor een belangrijk deel toe bij.

De Klokwijzer is te koop in drie versies, te weten de premium, de pro- en de ultimate versie. Koop je het Beelddenken Totaalplan, dan krijg je automatisch de pro-versie én de reader ‘Beelddenken en meer..’ ter waarde van €12,99 geheel gratis.