Body & Brains

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”

Die uitspraak bestaat natuurlijk niet voor niets. Want goed kunnen leren begint bij goed kunnen bewegen. Bewegen is de basis voor goede leerprestaties!
Wist je dat als een kind niet op handen en knieën gekropen heeft, het in de meeste gevallen later moeilijkheden met rekenen heeft?  En dat kinderen die niet of nauwelijks kunnen touwtje springen, vaak kinderen zijn met (een ernstige vorm van) dyslexie? En dat een aantal gevolgen die vaak onder de noemer ADHD vallen, zoals met/op één been op de stoel zitten en met het hoofd bijna op tafel liggen als het kind aan het schrijven is, gevolgen kunnen zijn van niet goed geremde Primaire Reflexen?

Als je kind nog klein is, dan lijkt het allemaal (nog) niet zoveel uit te maken. Maar dan blijkt dat je kind op school niet zo goed mee komt als je gehoopt had. De resultaten blijven (een beetje) uit; er zijn wat haperingen ontstaan in het lezen; er duiken nogal eens wat spelling fouten op en/of het rekenen verloopt ook niet zo soepel als je gedacht had. Vaak begint dan ook op te vallen dat dit gepaard gaat met een slordig handschrift, niet heel goed zijn in gym, vaak struikelen over een (stoep)randje, dingen omstoten of laten vallen, vergeetachtig, slechte concentratie (liever kletsen, dan opletten) of irrationele angsten voor bijvoorbeeld spinnen.

Te laat?

Je trekt aan de bel op school, of je wordt op gesprek geroepen, omdat het nodig is om remedial teaching in te zetten. En daar begint vaak een lange weg van bijschaven, oefenen, nog meer oefenen, gesprekken voeren, enz. En wat blijkt is dat al deze zorg en oefening vaak niet het gewenste resultaat geeft. Maar wat er gebeurt is dat je dan eigenlijk insteekt aan de achterkant van de leerproblemen. Aan de voorkant van deze leerproblemen, zitten namelijk de haperingen in het bewegingsapparaat en in de samenwerking tussen beide hersenhelften.

Maar het is nog niet te laat om daar wat aan te doen. Zelfs op volwassen leeftijd kunnen een fiks aantal problemen verminderen door simpelweg een aantal oefeningen gedurende een paar maand consequent te doen.

De oplossing

De training Body & Brains voorziet in deze oefeningen. De oefeningen komen zowel uit de Kinesiologie, als uit de Primaire Reflextherapie en zijn door ons zorgvuldig samengesteld en uitgebreid tot een programma dat gericht is op zowel leerprestaties als op (onrustig) gedrag. Daarnaast verbetert het de motoriek in zijn algemeenheid significant.
Bij complexe motorische problemen dien je natuurlijk altijd contact op te nemen met een arts, maar in de meeste gevallen bieden de oefeningen van Body & Brains veel vooruitgang en bieden ze een noodzakelijk goede en brede basis voor verdere educatie in de nog lange schoolloopbaan van je kind.

Wat is het?

De oefeningen zorgen ervoor dat de samenwerking tussen beide hersenhelften verbetert, doordat er méér en betere verbindingen tussen beide helften ontstaan.

Hieronder zie je een afbeelding van een MRI-scan van de hersenen. Je ziet de linker- en rechterhersenhelft en de verticale lijn in het midden, de middellijn. Bij personen die goed kunnen leren, vindt de hersenactiviteit dichtbij of op de middellijn plaats. Dit betekent dat beide hersenhelften goed samenwerken. Bij personen met leerproblemen in het algemeen, of ADHD en dyslexie/dyscalculie in het bijzonder, vindt de hersenactiviteit veel verder van de middellijn plaats, vaak met een voorkeur voor de rechterhersenhelft (meer Activiteit), de Beelddenker! Dit betekent dat beide hersenhelften niet goed met elkaar samenwerken en dat het verwerken van informatie niet altijd goed verloopt en in ieder geval veel meer tijd in beslag neemt. Dat verklaart ook waarom kinderen met ADHD en Dyslexie meer tijd nodig hebben om op school of tijdens een dictee of proefwerk tot een (goed) antwoord te komen.

MRI scan van 'normale' hersenactiviteit t.o.v. iemand met ADHD

De oefeningen kunnen snelle verbeteringen aanbrengen op vlak van o.a.

# aandacht en concentratie;
# geheugen;
# planning en organisatie;
# leercapaciteit en informatieverwerking;
# lees-, schrijf- en rekenvaardigheden;
# luisteren;
# oog-hand coördinatie;
# fysieke coördinatie en algemeen gevoel van welzijn;
# verbetering samenwerking hersenhelften;
# betere communicatie tussen het brein en de rest van het lichaam;
# afremming restanten Primaire Reflexen. 

De training Body & Brains bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel heet ‘Wake Up Now!‘, waarbij elke letter staat voor een oefening. ‘Wake Up’ staat voor oefeningen, die tezamen een sterk en goed gecombineerd pakket vormen om de hersenen te stimuleren en in staat van paraatheid te brengen. Het leren zal hierdoor in de meest brede zin van het woord steeds beter en gemakkelijker gaan. ‘Now!’ is vooral belangrijk bij kinderen bij wie een vermoeden van dyslexie bestaat of daarmee reeds gediagnosticeerd zijn.

Het tweede deel heet ‘Asleep en omhelst oefeningen die eventueel aanwezige restanten van de primaire Reflexen onderdrukken en die tevens ook ontspannend werken en een betere nachtrust bevorderen, iets waar Beelddenkers nog wel eens moeite mee hebben! De oefeningen zijn gemakkelijk te doen en nemen maar een paar minuten per dag in beslag. En dat, terwijl de winst groot is!

Door de verbeteringen die ontstaan door het consequent doen van de oefeningen, leert je kind een snellere ontwikkeling door te maken in het leerproces, in gedrag en in motoriek.

Hoe werkt het?

Je kind doet de oefeningen gedurende een aantal maanden het liefst elke dag, voor een zo goed mogelijk en snel resultaat. Weinig tijd? Dan doe je het gerust een tandje lager; niet elke dag of niet elke keer alle oefeningen. Iets doen is altijd nog beter dan niets doen! Broertjes, zusjes en ook jijzelf als volwassene kunnen gerust meedoen. Want het stimuleert o.a. je nauwkeurigheid, je snelheid van denken en je coördinatie. Kortom skills waar je wat aan hebt!

Je kunt de oefeningen van ‘Wake up Now!’ achter elkaar afwerken, bijvoorbeeld eerst de oefeningen, dan pas achter de (spel)computer. Maar je kunt er ook voor kiezen om ze te implementeren in het dagelijks leven, zoals ‘kruisloop naar de wc’, ‘de pomp bij het tandenpoetsen’, enz. Hetzelfde geldt voor ‘Asleep’, in één keer achter elkaar alle oefeningen gewoon in bed en dan pas een verhaaltje voor lezen, je doet ze samen, of je doet elke avond een andere. Het is aan jou hoeveel tijd je er in steekt!

Beweeg jij al slim?

Om tot goede leerprestaties te komen, moet de basis van het bewegen goed zijn.

Toen wij nog met onze kinderen aan het begin van wat een lange zoektocht zou worden stonden, moest ons dochtertje bij wijze van test op een school touwtje springen om te kijken of ze goed was in spelling e.d. Het touwtje springen lukte destijds nog niet zo best en dat was reden genoeg voor die school om haar niet aan te nemen. Voor ons was het reden genoeg om vastbesloten te gaan onderzoeken wat er allemaal mogelijk was. We hebben het er dan ook niet bij laten zitten en vele reguliere en alternatieve trajecten later is onze dochter dan ook een flink aantal niveaus gestegen. Die weg om van A naar B te komen kan echter een heel stuk korter en de beste manier om dat te doen en de basis zo goed mogelijk te krijgen, is met de training Body & Brains.

Je hebt Body & Brains al in huis voor  slechts

               € 24,99

 

Albert Einstein:
“Je kunt een leerprobleem niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee het leerprobleem is ontstaan”

Makkelijker kan het niet

# je hebt de training in huis voor de lage prijs van € 24,99;
# hiermee bespaar je vele, vaak dure trajecten;
# de combinatie van oefeningen maakt Body & Brains tot een krachtige interventie;
# de oefeningen zijn op elk moment van de dag te doen;
# je kunt de oefeningen met meerdere personen doen;
# je kunt de oefeningen in willekeurig welke ruimte doen;
# je kunt ze bijvoorbeeld op muziek naar eigen smaak doen;
# de oefeningen zijn eenvoudig;
# de oefeningen nemen weinig tijd in beslag. In de tijd dat jij met je kind naar een therapeut toe zou moeten rijden, zijn de oefeningen voor die dag alweer klaar !

Verbeter de basis van je kind op eenvoudige, maar effectieve wijze met Body & Brains